Kosten

Marieke Heiner hanteert een uurtarief van in beginsel € 220,- per uur te vermeerderen met btw. Er wordt maandelijks gedeclareerd, uiteraard vergezeld van een urenspecificatie. De kosten die verbonden zijn aan het opvragen van uittreksels uit de gemeenteregisters, griffierechten en deurwaarderskosten worden doorbelast. Een eerste kennismakingsgesprek (tot 30 minuten) is gratis.

Hoeveel de behandeling van een zaak in totaliteit gaat kosten, valt op voorhand moeilijk in te schatten. Een en ander is afhankelijk van de problematiek die speelt zowel op het persoonlijke als het financiële vlak. Marieke Heiner  zal cliënten wel altijd blijven confronteren met een kosten-batenanalyse en hen daardoor voorhouden dat het vaak, in ieder geval in financieel opzicht, aantrekkelijker is om een regeling te treffen in plaats van te proberen via de rechter het gevecht aan te gaan.

NB. Marieke Heiner neemt geen zaken in behandeling op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. U kunt hier meer informatie vinden over gefinancierde rechtsbijstand.  Als U  in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u mevrouw Heiner vragen hiermee rekening te houden bij het van te voren inschatten van de kosten.

Algemene Voorwaarden en gedragsregels en klachtenregeling

Op iedere aan het kantoor verstrekte opdracht zijn algemene voorwaarden & privacyverklaring van toepassing.

  • De privacyverklaring vindt u via deze link.
  • De algemene voorwaarden vindt u via deze link.

De van toepassing zijnde algemene gedragsregels kunt u vinden via: