Familierecht

Marieke Heiner is advocaat (NOVA), lid van de vereniging voor Familierecht advocaten (vFAS), register-mediator bij het Mfn en vanaf 2009 Collaborative Divorce advocaat (overlegscheiding) lid van VVCP. Ze voldoet daarmee aan de hoge kwaliteitseisen van de diverse beroepsorganisaties. Particulieren, ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars en hun partners kunnen zich door haar laten adviseren op de verschillende onderdelen van het familierecht. De ervaren procesadvocaat, die haar cliënten op een betrokken wijze bijstaat in de procedure, is gespecialiseerd in echtscheidingen met huwelijkse voorwaarden, verrekenbedingen, alimentatiezaken en omgangsregelingen. In voorkomende gevallen werkt ze nauw samen met deskundigen uit haar netwerk zoals fiscalisten, accountants en notarissen.

Vaak hoeft het bij een echtscheiding niet tot een rechtszaak te komen. Veelal zal Marieke Heiner de cliënten aanraden om eerst voor mediation te kiezen. Met de partner om de tafel gaan zitten en samen tot goede afspraken komen, is het doel van deze methode. Marieke Heiner behartigt in dit traject de belangen van beide partijen. Ze draagt zorg voor de juridische afwikkeling in de vorm van het opstellen van een convenant en ze begeleidt de echtscheidingsprocedure bij de rechtbank.

In de bemiddelingssessies neemt ze de rol op zich van coach, adviseur en gespreksleider. Inventariseren waar de knelpunten liggen, onderzoeken wat de wensen zijn en actief onderhandelen zijn belangrijke onderdelen van mediation. In de meeste gevallen sluiten beide partners de mediation met een tevreden gevoel af.