Arbeidsrecht

Ook voor advies, ondersteuning en procesvoering op het gebied van arbeidsrecht kunnen cliënten in de praktijk terecht. Marieke Heiner denkt als arbeidsrecht-advocaat en -mediator in Amersfoort mee met ondernemers in het geval van reorganisatie, ze helpt hen bij het treffen van beëindigingsregelingen en ze biedt dienstverlening op maat als het gaat om personele aangelegenheden als het opstellen van arbeidsvoorwaarden en –contracten, het controleren van arbeidsovereenkomsten en begeleiding van de werkgever bij ziekte en re-integratie van werknemers. Ook verleent ze juridische bijstand bij problemen op het gebied van niet functionerend personeel.

Werknemers kunnen zich tevens tot haar wenden, bijvoorbeeld in geval van een geschil met de werkgever.

Indien gewenst treedt Marieke Heiner op als mediator bij conflicten tussen werkgever en werknemer. In het kader van de mediation zal worden getracht de geschillen in de arbeidsrechtelijke relatie op passende wijze op te lossen.